CPF ไก่พันธุ์ กทม.2 มอบอุปกรณ์การเรียน ให้น้องๆ รร.บ้านคลองเจ้าแรง จ.ปราจีนบุรี 

ชาว CPF ไก่พันธุ์ กทม.2 ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้น้องๆ และครู รร.บ้านคลองเจ้าแรง ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆ ลดภาระค่าใช้จ่ายโรงเรียนและครอบครัว.
Cr.PR CPF