CPF โชว์นวัตกรรมด้านสัตว์น้ำ ใน “งานสัตว์น้ำไทย 2020”

 
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “งานสัตว์น้ำไทย 2020” หรือ “Thai Aqua Expo 2020” ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน”​ โดยมี คุณมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง, คุณสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ, คุณบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย, คุณพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะชวันออกไทย ผู้นำองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำทั่วประเทศ ร่วมพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา
 
“งานสัตว์น้ำไทย 2020” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน”​ โดย สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับพันธมิตร เพื่อแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการ
 
 
ในโอกาสนี้ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ยังได้เยี่ยมชมบูธ CPF ที่นำเสนอนวัตกรรมด้านสัตว์น้ำมาตรฐานระดับโลก โดย คุณวิทิต ภูธนทรัพย์ ที่ปรึกษาอาวุโส สายธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และคุณนภินธ์ สุรักขกะ รองกรรมการผู้จัดการ การตลาดอาหารสัตว์น้ำและเวชภัณฑ์สัตว์น้ำ และพนักงาน CPF ให้การต้อนรับ
 
บูธ CPF ได้ร่วมโชว์ศักยภาพความเป็นผู้นำในการผลิตกุ้งที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ที่มาจากการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานโลก ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ปลอดจากการทำประมงผิดกฎหมาย การผลิตลูกพันธุ์กุ้งที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากเป็นที่ยอมรับระดับโลก ปลอดโรค ทนต่อสภาพแวดล้อมและทนโรค และมีระบบการจัดการการเลี้ยงกุ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่เทคโนโลยีการทรีตน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตกุ้ง สนับสนุนความสำเร็จที่ยั่งยืนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยในการผลิตกุ้งทั้งปริมาณและคุณภาพ สะอาดปลอดภัย ปลอดยาปฏิชีวนะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบย้อนกลับได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลก
 
Cr.CPF