“โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน CPF” มอบเตียงพร้อมชุดเครื่องนอน ให้ผู้ยากไร้ จ.ลำพูน

คุณวรวิทย์ เลิศวิเศษ ผู้จัดการโรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน CPF นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ คุณณสิริมาพร รัตนภูมิสิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง มอบเตียงพร้อมกับชุดที่นอนให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.เวียงยอง รวม 8 หมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเข้าร่วมด้วย
Cr.PR CPF