CPF รับรางวัล หุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stock Awards) 

CEO CPFคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน (Popular Stock Awards) ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากการประเมินค่าความนิยมของนักลงทุน ที่มีต่อหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 4,000 ตัวอย่าง นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ CPF ได้รับรางวัลนี้ โดยมี คุณชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เป็นผู้มอบ ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ
สำหรับ “รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน” เป็นการตัดสินจากนักลงทุนอย่างแท้จริง โดยประเมินความนิยมหุ้นที่นักลงทุนชอบมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 1 บริษัท ดำเนินการโดย ม.หอการค้าไทย
Cr.CPF