“กว่า 50 รางวัล แห่งความภาคภูมิใจตลอดปี 2564 ของ CPF”

ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน CPF ทุกท่าน ทุกความสำเร็จ เกิดจากความทุ่มเทและความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บูรณาการเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ผู้บริโภคทั่วโลก บนพื้นฐานการเติบโตที่สมดุลของสังคม-สิ่งแวดล้อม ในฐานะ “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน
Cr.PR CPF