กองทัพบก – CPF มอบบ้าน 47 หลังให้ชาวชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมด้วย พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 และคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือ CP-CPF ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จจำนวน 9 หลัง จากจำนวนทั้งหมด 47 หลัง ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง” ที่ดำเนินการโดยกองทัพบก สนับสนุนโดย CPF คาดว่าจะส่งมอบบ้านครบ 47 หลัง ภายในปี 2564 นี้ ณ ลานกีฬา ล็อค 4-5-6 ชุมชนคลองเตย
เครือ CP-CPF สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีส่วนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน พร้อมร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยสนับสนุนกองทัพบกในโครงการดังกล่าว มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของ CPF ด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด
ท่านประธานสุภกิต เดินเยี่ยมชมบ้านด้วยรอยยิ้มและชมเชยทีมกองทัพที่สร้างบ้านได้สวยงาม ขณะที่ คุณน้อย อายุ 63 ปี หนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้กล่าวด้วยน้ำตารื้นว่า ดีใจมากที่ได้รับมอบบ้านในวันนี้ ขอขอบคุณซีพีจากหัวใจ อยากกอด อยากกราบขอบคุณ และจะดูแลรักษาบ้านหลังนี้อย่างดีที่สุด
ทั้งนี้ CPF สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 2 รวมจำนวน 47 หลัง ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 คิดเป็นมูลค่า 6,110,000 บาท บ้านทุกหลังของโครงการฯ เป็นรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่ มีแบบแปลนมาตรฐานเหมือนกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบน่าอยู่
สำหรับเจ้าของบ้านที่ร่วมโครงการฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากสำนักงานเขตคลองเตย การท่าเรือ และหัวหน้ากลุ่มชุมชนคลองเตย ร่วมกันพิจารณาครอบครัวที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสและบ้านที่อยู่อาศัยเดิม มีสภาพที่ทรุดโทรมไม่เหมาะเป็นที่พักอาศัย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถส่งมอบบ้านครบทั้ง 47 หลัง ได้ภายในปี 2564 นี้
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมโครงการแรกกับกองทัพบก ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ไปแล้ว 40 หลัง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดเป็นความสุข ความอบอุ่น และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
Cr.PR CPF