ร่วมสู้ภัยโควิด CPF ธุรกิจสุกร มอบน้ำดื่มจากใจ หนุนสาธารณสุข จ.เชียงราย

คุณกิตติคุณ ชัยปานี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และพนักงานจิตอาสา CPF ธุรกิจสุกร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่ม 2,400 ขวด ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือซีพี สนับสนุนกิจกรรมดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ จ.เชียงราย โดยมี ทพ.ฉลองชัย สกลวสันต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คุณน้อม ปิจมิตร หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย รับมอบ
Cr.PR CPF