CPF ฟาร์มท่าศาลา กิจการไก่กระทง เนื้อ 3 ผนึกกำลัง ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

คุณดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธุ์ นายอำเภอแก่งคอย ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธี โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน ภาครัฐ CPF โดย คุณชำนาญ ดาหล้า ผู้จัดการฝ่าย ฟาร์มท่าศาลา กิจการไก่กระทง เนื้อ 3 และพนักงาน รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดท่าคล้อ วัดหาดสองแคว วัดถ้ำเต่า จิตอาสาพระราชทานและชาวสระบุรี ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร 500 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณ ถ.สายบ้านท่าศาลาหินซ้อน ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในการนี้ CPF สนับสนุนน้ำดื่มซีพี แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย
Cr.PR CPF