CPF ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว มอบเงินช่วยเหลือ พนง. หลังประสบอุบัติเหตุ

คุณอาลัยลา ภักดี และ คุณสุรีย์รัตน์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป CPF ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จ.ชุมพร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงิน 25,199 บาท จากโครงการ ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพนักงาน ให้แก่ครอบครัว คุณอัมมอญ วิประจงค์ สำหรับใช้จัดซื้อของที่จำเป็นในการรักษาตัวและกายภาพบำบัด หลังประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการผ่าตัด
Cr. PR CPF