CPF โรงงานอาหารสัตว์บางนา สานฝันการศึกษาให้ นร. เรียนดี รร.วัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)

คุณนิธิพงศ์ นงค์นาค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ CPF โรงงานอาหารสัตว์บางนา เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รร.วัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) ที่มีผลการเรียนดีและเป็นจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 6 ทุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 โดยมี คุณสุรศักดิ์ ทองแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และน้องๆ ร่วมรับมอบ ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
Cr.PR CPF