รัฐ-เอกชน ผลักดัน Wellness & Healthcare ชูไทยเป็นศูนย์กลางระดับโลก

 
ม.มหิดล จับมือ พันธมิตร ร่วมพัฒนาหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB)” เพื่อให้ผู้อบรมจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น CPF ขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก

Cr.PR CPF