ทีมหมอ-พยาบาล 15 โรงพยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีกำลังใจเพิ่ม ได้รับอาหารคุณภาพจากใจ CPF ร่วมสู้โควิด-19 

บรรดาทีมแพทย์และพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด มีกำลังใจเพิ่มขึ้น หลังได้รับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย กว่า 61,000 แพ็ค จากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ช่วยแบ่งเบาภาระนักรบเสื้อกาวน์ ได้มีพลังใจพลังกายทุ่มเท ดูแลคนไทย สู้ภัยโควิด-19 รอบใหม่อย่างเต็มที่
CPF โดย ทีมเดลิเวอรี่ของ ซีพี เฟรชมาร์ท จัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานถึง 15 โรงพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เป็นกองหนุนให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับอาหารคุณภาพปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน 61,200 แพ็ค จัดส่งถึงโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 15 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลบางเลน โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลดำเนินสะดวก โรงพยาบาลบ้านโป่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหาเสนา โรงพยาบาลพระยายมราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ริเริ่มขึ้นโดย CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ นำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารมาช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ รวมทั้ง กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา
การระบาดรอบใหม่นี้ บริษัทฯ จึงนำอาหารแบ่งเบาภารกิจของทีมแพทย์-พยาบาลอีกครั้ง เพื่อเติมกำลังกายและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดและมีความเสี่ยงอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
นอกจากนี้ CPF ยังผนึกกำลังกับหลายภาคส่วน ส่งความห่วงใยให้ประชาชนในกลุ่มเปราะบางและพี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตรอบนี้ โดยร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นำอาหารสำเร็จรูปกว่า 30,000 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องแรงงานที่อยู่ในชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัย
และร่วมกับเครือซีพี นำ “หน้ากากอนามัย ซีพี” รวม 100,000 ชิ้น ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และ กทม. เพื่อนำไปช่วยกลุ่มผู้เปราะบางและแรงงานต่างชาติในพื้นที่ CPF พร้อมยืนเคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับคนไทยเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน
Cr.CPF