CPF ร่วมปลูกต้นไม้ “ซีพี ร้อย รักษ์โลก”

CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ นำชาว CPF ร่วมปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ในกิจกรรม “ซีพี ร้อย รักษ์โลก” พร้อมสนับสนุนเป้าหมายเครือซีพี สู่องค์กรปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์