“ระบบคอมพาร์ทเม้นท์” คือหัวใจของการป้องกัน

ไข้หวัดนกที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศอินเดียช่วงนี้ อาจทำให้หลายคนกลับมาสนใจเรื่องนี้อีกครั้ง แต่บอกได้เลยว่าฟาร์มเลี้ยงไก่ของไทยเรา ปลอดไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปี 2549  “ระบบคอมพาร์ทเม้นท์” คือหัวใจของการป้องกัน ว่าแต่ระบบนี้เป็นอย่างไร ไปฟัง น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา เล่าให้ฟังกัน