พนักงานคือฮีโร่

CPF ตระหนักในคุณค่าของพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ชู “พนักงานคือฮีโร่‼️” ทำประโยชน์เพื่อสังคม ประเทศชาติ และบริษัท CPF จึงตอบแทนความเสียสละด้วยมาตรการ 4S ประกอบด้วย SAFE-SEAL-STRONG และ STAY เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่พนักงานทุกคน