สู้ไปด้วยกัน CPF ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรภูมิภาค-ภาคใต้ “ส่งอาหารจากใจ” หนุน รพ.ควนเนียง-รพ.รัตภูมิ จ.สงขลา

คุณไกรวงษ์ สุทธิรักษ์ ผู้จัดการ และชาว CPF จิตอาสา เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์อาหารจาก CPF ได้แก่ ไข่ไก่ 1,500 ฟอง, น้ำดื่มซีพี 4,800 ขวด และข้าวสารตราฉัตร 4 กระสอบ ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายเครือซีพี เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลควนเนียง และ โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีผู้แทนโรงพยาบาล รับมอบ
Cr.PR CPF