CPF ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ จัดเวิร์คช็อป “อัจฉริยะยุวเกษตร” รร.คอนเน็กซ์ อีดี

CPF ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ (สพป.ชัยภูมิ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอัจฉริยะยุวเกษตร” ให้กับคณะครูและนักเรียน รร.บ้านชีลองเหนือ รร.บ้านโนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ รร.บ้านซำมูลนาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้การดูแลของ CPF ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ รวมทั้งโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด สพป.ชัยภูมิ อาทิ รร.บ้านแก้งโนนส้มกบ รร.บ้านเชียมป่าหม้อ รร.กุดตุ้มสามัคคี รร.บ้านละหาน รร.บ้านดอนละนาม ร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้โครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน ณ รร.บ้านซำมูลนาก อ.แก้งคร้อ มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 24 แห่ง นักเรียน 89 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน-คุณครู 22 คน
รร.บ้านชีลองเหนือ รร.บ้านโนนสำราญวิทยา แล รร.บ้านซำมูลนาก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก CPF ภายใต้โครงการ CONNEXT ED จัดโครงการ “อัจฉริยะยุวเกษตร” ด้วยการนำ IoT และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการเกษตร ต่อยอดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเพาะเห็ด แปลงปลูกผัก ประยุกต์ใช้ IoT ผ่านการเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์มอาร์ดุยโน่ (Arduino) ที่เก็บข้อมูล ความชื้น อุณหภูมิในโรงเรือน การปิด-เปิดไฟในโรงเรือน และการสั่งการปั๊มรดน้ำ ผ่านสมาร์ทโฟน มุ่งสู่ Smart Farming
Cr.PR CPF