CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา ร่วมกับ จ.ชลบุรี หนุน “Safety School” เพิ่มความปลอดภัยให้น้อง รร.เฉลียวภาวนานุสรณ์

คุณภูวดล วงศ์ศรีดา ผู้จัดการด้านผลิตและวิศวกรรม นำพนักงาน CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ศรีราชา ร่วมกับ ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 2 จ.ชลบุรี จัดโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัย” (ต้นกล้าความปลอดภัย) หรือ Safety School มอบทุนการศึกษาและถังดับเพลิง พร้อมทั้งอบรมและให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย แนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ในเบื้องต้นแก่น้องๆ นักเรียน รร.เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
Cr.PR CPF