CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำพูน “ส่งอาหารจากใจ” ให้ชาวลำพูน ผู้ว่าฯ ชมมาตรการป้องกันโควิดเข้ม พร้อมเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน ม.33

คุณวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับมอบน้ำดื่มซีพี และหน้ากากอนามัย 3,000 ชิ้น ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโควิด โดยมี คุณฤทธิชัย ภูมิอมร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกลำพูน
ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้กล่าวชื่นชม CPF ลำพูน เป็นต้นแบบของ Good Factory Practice (GFP) มีมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดและดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งการซีลโรงงานและตอบรับการรับการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ส่วนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 คาดว่า จะได้รับวัคซีนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับภาคอุตสาหกรรมและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ
Cr.PR CPF