“ส่งทุกวันครับ…ไม่มีวันหยุด”

แต่ภูมิใจ ที่ได้มีส่วนช่วยพี่น้องคนไทยด้วยกัน
……………………………
รับข้าวจากโรงงาน แล้ววิ่งต่อไปที่จุดกระจายอาหารของโครงการ “ครัวปันอิ่ม” ขนข้าวมาเต็มคันรถทุกวัน เวลาที่ได้ส่งต่อกล่องข้าวให้ที่จุด เห็นตัวแทนมูลนิธิ ชุมชน มารอรับกัน เราที่ได้ทำหน้าที่เล็กๆ อย่างคนส่งของ ก็ได้รับความอิ่มเอมใจและภูมิใจมากกับหน้าที่นี้ หน้าที่ที่เราเต็มใจตื่นมาทำทุกวัน
อีกหนึ่งเรื่องราวจากใจในฐานะคนส่งต่อ “ความอิ่ม และกำลังใจ”