“เราไม่ได้เป็นทั้งด่านหน้าและด่านสุดท้าย …ก็ขอเป็นคนตรงกลางที่ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสู้ ไปพร้อมกับพี่น้อง ญาติโยม”

“เราไม่ได้เป็นทั้งด่านหน้าและด่านสุดท้าย
…ก็ขอเป็นคนตรงกลางที่ส่งต่อกำลังใจ 💚
ร่วมสู้ ✌🏻 ไปพร้อมกับพี่น้อง ญาติโยม”
________________________
สำหรับวัดเล็กๆ ในชุมชน…
เราไม่ได้เป็นทั้งด่านหน้าอย่างหมอหรือบุคลากรทางการแพทย์ และไม่ได้เป็นด่านสุดท้ายที่จะส่งคนที่เสียชีวิตสู่สุคติ เพราะวัดเราไม่มีเมรุเผาศพ เราก็ขอทำหน้าที่เป็นคนตรงกลาง ที่ส่งความช่วยเหลือให้พี่น้อง ญาติโยม เมื่อมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และโครงการ “ครัวปันอิ่ม” เข้ามา ทำให้เราสามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งเรื่องราว… จากวัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี หนึ่งในพันธมิตร “ครัวปันอิ่ม” ที่นำความช่วยเหลือสู่ชุมชน