CPF โคราช มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ให้ รพ.โชคชัย สู้ภัยโควิด-19

คุณปิโยรส ธรรมจารึก รองกรรมการผู้จัดการ CPF โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ.นครราชสีมา ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (BIOSAFETY MOBILE UNIT) จำนวน 1 คุน มูลค่า 350,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการให้บริการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-19 แก่ประชาชนใน อ.โชคชัย และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและดันหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ ครุธกูล ผอ.โรงพยาบาลโชคชัย รับมอบ พร้อมด้วย คุณยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และคุณสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย ร่วมด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา
Cr.PR CPF