เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ CPF คนละไม้คนละมือ ต้องช่วยกัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ CPF คนละไม้คนละมือ ต้องช่วยกัน
ดูแลตนเองและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น หยุดเชื้อเพื่อชาติ หยุดเชื้อเพื่อชาติ