‘CPF’ สรุปมาตรการการเข้าปฏิบัติงาน สำหรับสำนักงาน กทม. ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565

1. เน้นย้ำ WFH ตามประกาศฉบับล่าสุด
2. ขออนุมัติและส่งผลตรวจผ่าน ATK ให้ผู้บังคับบัญชาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผ่าน CPF CONNECT และแสดงผลตรวจต่อ รปภ. ก่อนเข้าออฟฟิศทุกครั้ง (กรณีสำนักงานชั้นนั้นมี รปภ.)
3. ให้ตรวจ ATK จากที่บ้าน ก่อนเดินทางมาปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ์ ATK เบิกได้จากต้นสังกัดหรือจัดซื้อด้วยตนเอง
☎️ สายด่วน : ศูนย์ประสานงานโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โทร. 02-0662231-3