ผู้ว่าฯ ชัชชาติ จับมือ ซีพีเอฟ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เล็งปลูกป่าในเมือง และปลูกป่าชายเลนให้เป็นรูปธรรม

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมกับ คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ ) คุณพรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารซีพีเอฟ เพื่อหารือแผนงานปลูกต้นไม้สนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร กทม. สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
ซีพีเอฟได้เสนอโครงการ “กล้าจากป่า พนาในเมือง” (กทม.) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสุขภาวะที่ดีของคนกรุง โดย ซีพีเอฟ พร้อมสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่กรุงเทพฯ 100,000 ต้น รวมทั้งเป็นเจ้าภาพในการปลูกต้นไม้ใน ถ.สีลม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ยังให้ความสนใจกิจกรรมการปลูกป่าในเมืองโดยอาจใช้พื้นที่ว่างของ กทม. ในการปลูก อาทิ โรงขยะเก่า อ่อนนุช และการปลูกป่าชายเลนอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน จึงตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อประสานการสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินการต่อไป
ที่มา PR CPF