ซีพีเอฟ ย้ำความสำเร็จ ยกเลิกถ่านหิน 100% ในไทย รับใบรับรอง “CPF Coal Free by the Year 2022″ จาก LRQA

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับมอบใบรับรอง “โครงการ CPF Coal Free by the Year 2022″ จาก คุณวิชัย หาญธำรงวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจประเมินประจำสาขาประเทศไทย LRQA หลังทวนสอบและรับรองความสำเร็จการยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในไทยของ ซีพีเอฟ โดยมี คุณพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง คุณอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด ด้านการตลาด และ คุณวิโรจน์ ยุทธยงค์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัตว์น้ำจืด ซีพีเอฟ ร่วมด้วย ณ ห้องบอร์ดรูม CP Tower สีลม

คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี 2050 ซึ่งโครงการนี้ เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ ซีพีเอฟ ใช้เวลา 6 ปี และจะขยายผลต่อไปยังกิจการในต่างประเทศด้วย ถือว่าเป็นต้นแบบ Pilot Project ที่สำคัญในการก้าวสู่ Net- Zero ของซีพีเอฟ ซึ่งหวังว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยเชิญชวนบริษัทอื่นๆ ในไทย ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณทีมงานของซีพีเอฟทุกคนที่ช่วยกันทุ่มเทและผลักดันให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จ เชื่อว่าการทำงานของพวกเราทุกคนจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างยั่งยืน

ด้าน คุณวิชัย หาญธำรงวิทย์ กล่าวว่า LRQA มีความยินดีที่ได้มอบใบรับรองการทวนสอบ เพื่อยืนยันว่า CPF ยกเลิกการใช้ถ่านหินสำหรับกิจการในไทย ซึ่งถือเป็นความมุ่งมั่นของ ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทชั้นนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทชั้นนำ แสดงความมุ่งมั่นในการยกเลิกการใช้ถ่านหินโดยหันมาใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ CPF ถือเป็นผู้นำที่ประกาศยกเลิกการใช้ถ่านหิน และอยากให้บริษัทฯ อื่นๆ ที่มีความพร้อม เปลี่ยนจากพลังงานถ่านหินไปใช้พลังงานในรูปแบบอื่นทดแทน เพื่อร่วมกันดูแลโลกให้มีสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ซีพีเอฟ ประกาศนโยบาย CPF Coal Free 2022 มาตั้งแต่ปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกการใช้ถ่านหินกิจการในไทย ซึ่งในขณะนั้น มีหน่วยงานที่ยังคงใช้ถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำหนองแค และโรงงานแปรสภาพขนเป็ด ขนไก่ท้ายบ้าน บริษัทฯ ลงทุนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทำให้ยกเลิกการใช้ถ่านหินได้สำเร็จ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 และมอบหมาย LRQA เป็นผู้ทวนสอบอิสระทวนสอบผลลัพธ์โครงการ ด้วยกระบวนการมาตรฐานสากลและโปร่งใส

ที่มา PR CPF