ซีพีเอฟ ธุรกิจสุกร ร้อยเรียงใจ “ปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นและพื้นที่สีเขียว” ในสถานประกอบการ

คุณดำริห์ แสงสินธุ์ชัย รองผู้อำนวยการ ธุรกิจสุกรภาคอีสานล่าง และพนักงานซีพีเอฟ ธุรกิจสุกร 1 ร่วมจัดโครงการ “ปลูกกล้า… ให้ป่าใหญ่” ปลูกกล้าไม้ 2,000 ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ณ ฟาร์มสุกรสีคิ้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเป้าหมายเครือซีพี มุ่งสู่องค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี 2050 รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)