“เนื้อหมูจากฟาร์มเกษตรกรรายย่อย” สู่ร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ ซีพีเอฟ ช่วยหาตลาดรองรับ

อุตสาหกรรมหมูไทยที่ถูกหมูเถื่อนเข้ามาตีตลาด กระทบกับอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูอย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บางรายต้องเลิกเลี้ยงเพราะทนแบกรับภาวะขาดทุนไม่ไหว แต่เรื่องนี้กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ร่วม 5,000 ราย ในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรกับ ซีพีเอฟ ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะมีบริษัทรับหน้าที่ช่วยหาตลาดรับซื้อผลผลิตหมูของเกษตรกรทั้งหมด เพื่อนำมาเข้ากระบวนการผลิตเป็นเนื้อหมูคุณภาพ จำหน่ายในร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ (โมเดิร์นเทรด) อาทิ แม็คโคร โลตัส ตอกย้ำความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าเป็นผู้ผลิตที่มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็มั่นใจได้ว่าได้บริโภคเนื้อหมูคุณภาพมาตรฐาน และยังมีส่วนร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยมีอาชีพที่ยั่งยืน

คุณสมพร เจิมพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาราคาหมูผันผวนมาก จากหมูเถื่อนที่มาตีตลาดหมูไทย ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ในรูปแบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง ปัจจุบันมีเกษตรกรย่อยอยู่ในโครงการนี้ 5,000 ราย ถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเผชิญปัญหาความผันผวนของราคาหมู เนื่องจากเกษตรกรและบริษัทฯ ทำสัญญาตกลงราคากันไว้ โดยบริษัทฯ รับซื้อผลผลิตทั้งหมด เกษตรกรจึงไม่ต้องกังวลว่าผลิตแล้วจะไม่มีตลาดรองรับ ทำให้มีอาชีพที่ไร้ความเสี่ยงทั้งด้านราคาและการตลาด มีหลักประกันรายได้ที่มั่นคง

ที่สำคัญ ผลผลิตหมูจากฝีมือเกษตรกรไทย ถูกส่งเข้าโรงงานเชือดชำแหละที่ได้มาตรฐานของ ซีพีเอฟ ผลิตเป็นเนื้อหมูคุณภาพจำหน่ายผ่านตลาดสด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้านค้าปลีก และโมเดิร์นเทรดต่างๆ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนด้านการตลาดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายกลาง 500 ราย ถือเป็นการสร้างห่วงโซ่การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคชาวไทย

การรับบท ‘ผู้ช่วยหาตลาดรองรับผลผลิต’ จากเกษตรกรรายย่อย ที่ ซีพีเอฟ ทำมากว่า 50 ปี จึงมีส่วนช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องตลาดผันผวน ตัดวงจรเสี่ยงด้านราคา และเป็น “ตัวกลาง” ส่งต่อเนื้อหมูที่ผลิตจากฝีมือคนไทยเพื่อผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริง

ที่มา PR CPF