เชื่อในคุณค่าความกตัญญู ซีพีเอฟ มาเลเซีย มอบเงินสนับสนุน ‘ชุมชนตระกูลเจี๋ย’ พร้อมทุนการแก่ศึกษาให้เด็ก-เยาวชน ปีที่ 48

คุณมนตรี สีหมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก ซีพีเอฟ มาเลเซีย พร้อมด้วย คุณวิรัช โพธิพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ มาเลเซีย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ ชุมชนตระกูลเจี๋ย นำโดย คุณ เลียง เคน เจี๋ย ประธานชุมชน (Chia Association Chairman Mr Chia Leang Keng) มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 จำนวน 60 ทุน รวม 115,000 ริงกิต ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ เกาะ ปูเลา เกอตั้ม (Pulau Ketam Island) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ 48 ปี นับตั้งแต่ปี 2519

ก่อนหน้านี้ ในปี 2566 คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพี – ซีพีเอฟ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมเกาะปูเลา เกอตั้ม สมาคมเจี๋ย พร้อมดำริให้บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับกองทุนการศึกษาของสมาคมฯ เพื่อขอบคุณชุมชนที่มีส่วนช่วยดูแลท่านเจี๋ย เอ็กชอ บิดาท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 สะท้อนค่านิยมความกตัญญูของเครือซีพี

ที่มา PR CPF