ก้าวที่ท้าทาย ‘หอการค้าไทย’ ชมนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต โรงงานมหาชัย ซีพีเอฟ ปั้นแพลนท์เบสไทย สู่การเป็นฮับโลก

ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต พร้อมคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ DITP, NXPO, BIOTEC, MTEC, TSRI เยี่ยมชมกระบวนการผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช แบรนด์ Meat Zero ด้วยนวัตกรรม Plant-Tec เทคนิคการสร้างเนื้อสัมผัส กลิ่น และรสชาติเสมือนเนื้อสัตว์จริง แต่ปราศจากคอเลสเตอรอล มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง พร้อมคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ การันตีความอร่อยระดับโลกด้วยรางวัล Superior Taste Award 2022-2024 ณ โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารซีพีเอฟ นำโดย คุณณฤกษ์ มางเขียว กรรมการผู้จัดการ บ.ซีพีเอฟ ฟู้ดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ คุณเอกปิยะ เอื้อวุฒิเกริก กรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ฟู๊ด เน็ตเวิร์ก หรือ CPFNW และ คุณนลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับและหารือถึงทิศทางนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ตลอดจนการผลักดันให้ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตสินค้ากลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) และแพลนท์เบสระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยศักยภาพการผลิตระดับสากล สอดรับนโยบายด้าน “ศูนย์กลางอาหารโลก” เพื่อให้แพลนท์เบสไทย สู่การเป็นฮับโลก

‘โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย ซีพีเอฟ’ ผลิตสินค้า “Meat Zero” มาตั้งแต่ปี 2021 นำประสบการณ์จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับแนวหน้าของไทยและของโลก ร่วมกันพัฒนาสินค้าให้ตรงกับตามต้องการของผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ความยั่งยืน ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อได้

ที่มา PR CPF