“CPF ห่วงใยพนักงาน” ประกาศ แนวปฏิบัติของ พนง. ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

1. บริษัทฯ ดูแลพนักงานที่ได้รับเชื้อโควิด-19 โดยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นอันเนื่องมาจากโควิด ซึ่งอาจจะมีส่วนเกินจากสวัสดิการรักษาพยาบาลตามปกติ
2. สำหรับเพื่อนพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว หรือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีภาวะเสี่ยง และรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้านตามนโยบาย “เจอ แจก จบ” (Home Isolation) ของ ก.สาธารณสุขนั้น ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ขอให้พนักงานทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ปฏิบัติตามข้อกำหนดของราชการ รวมถึงมาตรการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และติดตามข่าวสารจากบริษัทต่อไป
Cr.PR CPF