เอกอัครราชทูตฯ เบลเยียม ชื่นชม ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF

เอกอัครราชทูตเบลเยียม ชื่นชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำ CPF เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และ CPF พัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของประเทศ
คุณซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย คุณปีเตอร์ คริสเตียน ที่ปรึกษาฝ่ายการค้าและการลงทุน สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำปxระเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ห้องปฏิบัติการกลาง และห้องปฏิบัติการชุดตรวจระดับโมเลกุล ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF โดยมี คุณเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดร.หมิง แดง เฉิน ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และ คุณอนุตรา บุญนัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร CPF ร่วมให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ แสดงความชื่นชม CPF ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทันสมัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์น้ำ และยังถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้เกษตรกร เพื่อให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพและอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมกับมีดำริในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ของราชอาณาจักรเบลเยียม กับ CPF เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำของประเทศให้ดียิ่งขึ้น
Cr.PR CPF