CPF โชว์นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ งาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum 2020

คุณอรอนุช ทัพพสารดำรง รองกรรมการผู้จัดการ CPF เป็นตัวแทนบริษัทฯ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ CPF Food Innovation Through Healthier Choices เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมโชว์นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาทิ หมูชีวา, IMU และ DEEP&FRESH ไปร่วมจัดแสดง ในงาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with GBS2020 ระหว่างวันที่ 16-20 พ.ย. 2563 เพื่อเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน นำความรู้มาบูรณาการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ
คุณอรอนุช กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” บริษัทฯ มีเป้าหมายในการผลิตอาหารคุณภาพดีและปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพมีเป้าหมาย 30% ของผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะ ในปี 2563
CPF ได้พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย รสชาติดี ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เช่น “หมูชีวา” หมูไขมันดี มีโอเมก้า 3 สูง เลี้ยงในระบบปิดที่ใส่ใจความปลอดภัย สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงตลอดการเลี้ยงดู และได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก จากงาน Thaifex-Anuga Asia 2020 และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ INNOWENESS ได้แก่ เบต้ากลูแคน IMU ผลิตจากเห็ดสกัดธรรมชาติ เสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดอาการภูมิแพ้ และหวัด, DEEP แอลธีอานิน ช่วยให้นอนหลับลึก ผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนนอน และ FRESH สกัดจากน้ำทับทิมและชาเขียว ช่วยปลุกสมอง คืนความสดชื่นระหว่างวัน
นอกจากนี้ CPF ยังพัฒนานวัตกรรมด้านโปรตีนทดแทนจากพืชที่คงคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม Flexitarian ที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการด้านเทรนด์สุขภาพของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
Cr. CPF