อีกหนึ่งเสียงความมั่นใจที่… “CP ร่วมพัฒนาและการันตีความมั่นคงกับคู่ค้า” “ตั้งเเต่มาติดป้ายให้ ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นและมั่นใจมากขึ้น” วิเชียร คำเสียง (ตลาดถนอมมิตร) #ซีพีคุณภาพปลอดสารบริการประทับใจ