เติมเสบียงต่อเนื่อง “CPF ส่งอาหารจากใจ” หนุน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า สู้โควิด-19

แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานหลากหลายเมนู จาก CPF ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อแบ่งเบาภาระและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิดและฉีดวัคซีนให้ประชาชน ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ
โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” จากวันแรก…ถึงวันนี้ CPF มอบอาหารพร้อมรับประทาน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ค รวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส สำหรับนำไปปรุงอาหาร แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิด และหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นของ CPF ร่วมเคียงข้างคนไทย เป็น “ทีมประเทศไทย ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
Cr.PR CPF