📢 สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญพนักงานของสมาชิก Global Compact Network Thailand และทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน

📌 Thailand’s Climate Leadership:
Build Forward Better: Turning the Climate Crisis into Business Opportunities
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
เวลา 13:30 – 16:30 น. ผ่านระบบ Zoom โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

📌โอกาสเดียวที่คุณจะได้พูดคุยกับผู้ขับเคลื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) คนสำคัญทั้งจากไทย และระดับโลก เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเรา

📋 มาร่วม Build Forward Better ไปด้วยกัน คลิกดูรายละเอียดงานและลงทะเบียนทาง https://globalcompact-th.com/buildforwardbetter

หรือสแกน QR Code

#GCNT #BuildForwardBetter