CPF จัดงาน Feed Innovation Week 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 หนุนองค์กร-คู่ค้า-เกษตรกร เติบโตไปด้วยกัน

คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์บกและกลุ่มวิชาการอาหารสัตว์ ในงาน Feed Innovation Week 2021 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมบนวิถีใหม่ (New Normal Innovation)” โดยมี คุณบุญเสริม เจริญวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน
งาน Feed Innovation Week 2021 ในปีนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์สอดรับวิถีนิวนอร์มอลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธุรกิจอาหารสัตว์บกและวิชาการอาหารสัตว์บก เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กร และแบ่งปันความรู้ให้พนักงาน
ในปีนี้ บริษัทฯ ได้คัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรมของพนักงานมาจัดแสดง 212 ผลงาน จากผลงานที่พนักงานส่งเข้าประกวดตลอดทั้งปี 2,800 ผลงาน อาทิ การนำเทคโนโลยี AI มาใช้กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การทำ smart pig house แพลตฟอร์มการขายอาหารสัตว์ทางออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเข้าประกวดในงาน มหกรรมบัวบาน ของเครือซีพี ที่จะจัดขึ้นในปีหน้าต่อไป
ภายในงาน ยังมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่นำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ได้รับคะแนน i-score สูงสุด ตามโครงการพอใจวันเดียว เพื่อยกย่องและเป็นกำลังใจพนักงานที่คิดค้นสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์กับองค์กร ตลอดจนช่วยสร้างบรรยากาศและจุดประกายให้เพื่อนพนักงานสร้างสรรค์หรือต่อยอดผลงานที่เป็นประโยชน์กับการทำงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนให้ CPF มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารสัตว์ที่ทันสมัย ตามค่านิยมองค์กร CPF Way รวมทั้งยังถ่ายทอดให้กับลูกค้าและเกษตรกรให้เติบโตไปด้วยกัน
นอกจากนี้ ยังมีบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Right Innovation with “WHY” โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ฮัมมิ่งเบิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด มาแบ่งปันความรู้ และกลยุทธ์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากการตั้งคำถาม “ทำไม” นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดและพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งจะประโยชน์ต่อการทำงาน นำไปช่วยยกระดับผลงานนวัตกรรมหรือต่อยอดผลงานของตนเองให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้น
งาน Feed Innovation Week 2021 จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ http://ptfwebsite.ddns.net/3iday/ ตลอด 5 วัน ตั้งแต่วันนี้-26 พ.ย. นี้