โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย พร้อมด้วยพนักงานนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปักธงชัย

โดย คุณศิริลักษณ์ ชะเสริมไพร ผู้บริหารอาวุโส โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกปักธงชัย พร้อมด้วยคณะพนักงาน ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 200โหล ไข่ไก่ จำนวน 50 แผง ข้าวหอมมะลิ 100 % ตราฉัตร จำนวน 90 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิ ฮุก31 ประจำจุดปักธงชัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง

Cr:Jamnong Sue