“สวทช. จับมือ CPF” สร้างนวัตกร-หนุนนวัตกรรมอาหาร โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2021

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือ CPF ร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่เวทีการค้าในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผ่านการจัดงาน “Food Innopolis Innovation Contest 2021” ในครั้งนี้ CPF ได้นำองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมอาหาร การสร้างแบรนด์การตลาด การเชื่อมโยงสู่การค้าในเชิงพาณิชย์สู่คนรุ่นใหม่ และพร้อมต่อยอดทีมที่ได้รับรางวัลเป็นสตาร์ทอัพ (Startup) หรือร่วมกันพัฒนาสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพวางจำหน่ายในท้องตลาด
ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ CPF กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของ CPF รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เพื่อเปิดให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตร่วมกัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ CPF สู่การเป็น ‘ครัวของโลก’
“อนาคตอาหารจะเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจมากขึ้น เพราะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เราทานอาหารเป็นยา ดีกว่าทานยาเป็นอาหาร โครงการนี้ถือเป็นเส้นทางสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทันสมัยรองรับเทรนด์ตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุที่เติบโตมากขึ้น ดังนั้น อาหารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนเรียนรู้และได้รับคุณประโยชน์ตรงตามโภชนาการของแต่ละบุคคล” ดร.สมหมาย กล่าว
ภายในงาน CPF ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัย อาทิ ไส้กรอก CP, Chicken Ribs, CP Selection, กุ้งซีพีแปซิฟิก, Meat Zero, U FARM และเครื่องดื่ม Innoweness มาจัดแสดงในรูปแบบของ Virtual เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่สนใจได้เปิดประสบการณ์และศึกษาข้อมูลนวัตกรรมอาหารของ CPF ตอบโจทย์เทรนด์เพื่อสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภค
สำหรับโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2021 เป็นเวทีการแข่งขันประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับความรู้ทางด้านธุรกิจ นำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคต ทุกปี Food Innopolis จะศึกษาเทรนด์อาหารของโลก เพื่อกำหนดหัวข้อในการแข่งขัน สำหรับปีนี้มี 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. Food Heritage Innovation หรือนวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร โดยนำกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปลาร้าวิวัฒน์ จาก รร.สุรวิวัฒน์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ทีม Rice gun muk จาก ม.เกษตรศาสตร์ และทีม ร้าแซ่บ จาก ม.ธรรมศาสตร์ 2. Future Lifestyle Food Innovation หรือนวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมน้องหนอนดุ๊กดุ๋ยกระดึ๊บดุ๊กดิ๊ก จาก รร.กำเนิดวิทย์, ทีม 5 SHADES จาก ม.เกษตรศาสตร์ และทีม Trumpkin จาก ม.ธรรมศาสตร์
CPF มุ่งมั่นผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยเดินหน้าพัฒนาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงขับเคลื่อนกระบวนการผลิต เน้นโภชนาการและสุขภาพที่ดี และร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปและผลิตอาหารสำเร็จรูป ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอในภาวะวิกฤตสำหรับคนไทยและผู้บริโภคทั่วโลก
Cr.PR CPF