CPF เดินหน้าเครดิตเทอม 30 วันต่อเนื่อง ช่วยคู่ค้า SMEs ยืนหยัดสู้โควิด-19 ระลอกใหม่

CPF ส่งมอบความห่วงใยกลุ่มคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เดินหน้าโครงการ “Faster Payment” ให้เครดิตเทอมภายใน 30 วัน ต่อเนื่อง ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้มีกำลังเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด-19 รอบใหม่
CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า CPF มีความเป็นห่วงสภาพคล่องของคู่ค้าธุรกิจโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) หรือที่เป็นรายบุคคลที่กำลังฟื้นตัวและมีความเสี่ยงจะถูกซ้ำเติมจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ จึงสานต่อโครงการ “Faster Payment” ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ หรือให้เครดิตเทอมภายใน 30 วันแก่คู่ค้า SMEs ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และเป็นรายบุคคลประมาณ 6 พันราย เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของคู่ค้าให้สามารถรักษาธุรกิจเดินหน้าต่ออย่างมั่นคง และมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
CPF ดำเนินโครงการ Faster Payment ขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือคู่ค้า SMEs ของ CPF ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มียอดสั่งซื้อสินค้าหรืองานลดลงติดต่อกันหลายเดือน ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการ และก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเป็นลูกโซ่
“การดำเนินโครงการ Faster Payment เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริม SMEs ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าผลิตอาหารของ CPF เติบโตไปด้วยกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศฝ่าวิกฤตโควิดครั้งนี้ได้” CEO คุณประสิทธิ์ กล่าว
ผลจากการดำเนินโครงการฯ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการได้รับเงินค่าสินค้าและบริการจาก CPF ได้ภายใน 30 วัน เช่น
คุณพีรณัฐ หุ่นธานี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพาที จำกัด กล่าวว่า สยามพาทีเป็นคู่ค้าของ CPF ให้บริการปั๊มและวาล์วอุตสาหกรรม ใน จ.นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ยอดสั่งซื้อน้อยลงมาก การได้รับเครดิตเทอมภายใน 30 วันช่วยให้ผู้ประกอบการมีเงินหมุนเข้ามาในระบบเร็วขึ้น ช่วยเอื้อให้มีเงินทุนที่จะขยายงานรองรับคำสั่งซื้อใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องกู้เงิน ลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ และยังนำเงินไปใช้ปรับปรุงสภาพการทำงานที่ดีขึ้นให้กับลูกจ้างอีกด้วย
ด้าน คุณกฤษฎา สิงหเดชา บริษัท ไวภพ วิศวกรรม จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง กล่าวว่า โครงการฯ นี้ มีประโยชน์มากกับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ระหว่างการฟื้นตัวหลังปริมาณงานและยอดสั่งซื้อลดลงมาก ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจในช่วงขาลง
ขณะที่ คุณนฤมล แสงมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอ็มพี ยูนิฟอร์ม จำกัด ผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มให้อุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศ กล่าวว่า การได้รับเครดิตเทอมที่เร็วขึ้น ช่วยสร้างโอกาสให้ SMEs รายเล็ก สามารถขยายการลงทุนเพิ่มเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องกู้เงินซึ่งเป็นการเพิ่มภาระดอกเบี้ย และเป็นต้นทุนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
Cr.PR CPF