เครือซีพีเดินหน้าส่งต่อความห่วงใย ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่พนักงานซีพีเอฟ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รับมือโอมิครอน ตามนโยบายประธานอาวุโส ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโอมิครอนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานในเครือฯ ประธานอาวุโส คุณธนินท์ เจียรวนนท์, คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอเครือซีพี  มอบหมายให้ทุกกลุ่มธุรกิจนำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ภายใต้โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ไปมอบให้แก่ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาสมุนไพรไทยในการใช้ดูแลสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมา ซีพีเอฟ หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเครือฯ ได้เดินหน้าส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่พนักงานทั้งในอาคารสำนักงาน โรงงานต่า งๆ รวมถึงศูนย์วิจัยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ทีมสำนักคอมพิวเตอร์และทีมเถ้าแก่ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม, ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ จ.นครราชสีมา ธุรกิจสุกร ธุรกิจอาหารสัตว์บก, ธุรกิจไก่ไข่, สำนักบริการวิชาการสัตว์ปีกและศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก, สำนักบริการวิชาการสุกร, สำนักวิศวกรรมกลาง และ สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงานทั้งนี้ บรรยากาศการแจกจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในแต่ละพื้นที่เป็นไปด้วยความอบอุ่น พนักงานต่างเข้ามารับยาสมุนไพรด้วยความปลื้มปริ่มใจและขอบคุณเครือที่แสดงความห่วงใยต่อพนักงานในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้
สำหรับโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เป็นดำริของประธานอาวุโสเครือซีพีภายใต้โครงการ “ร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปี” ที่ได้มอบหมายให้กลุ่มธุรกิจในเครือฯ จัดสรรพื้นที่ปลูกยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ ในเวลา 100 วัน เพื่อผลิตเป็นยาแคปซูลจำนวน 30 ล้านเม็ด แจกจ่ายฟรีแก่คนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงพนักงานในองค์กร ให้ได้นำไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองเบื้องต้น และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาสมุนไพรท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19