CPF ร้อยเรียงความดี ช่วยชาวสงขลา “ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม”

คุณวิฑูรย์ เจริญทิพย์ปัญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสุกร CPF นำชาว CPF จากทุกกลุ่มธุรกิจในเขตภาคใต้ ได้แก่ ธุรกิจสุกร ธุรกิจไก่ไข่ภาคใต้ ธุรกิจไก่เนื้อ ธุรกิจอาหารสัตว์บก และสำนักธุรการ ร้อยเรียงความดีช่วยเหลือพี่น้องชาวสงขลาที่ได้รับความเดือดร้อน จากผลกระทบของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน CPF ตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงนำไข่ไก่สดปลอดสาร 5,310 ฟอง เนื้อหมูสด 100 กิโลกรัม เนื้อไก่สด 500 กิโลกรัม และน้ำดื่มซีพี 2,400 ขวด ไปมอบให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พันเอก ปกรณ์ จันทรโชตะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 รักษาราชการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ CPF นำมามอบให้นี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ จะจัดครัวเคลื่อนที่และนำผลิตภัณฑ์ไปเป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงเป็นอาหารปรุงสุกพร้อมทานแจกประชาชน ขอขอบคุณ CPF ที่เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อสนับสนุนภารกิจคลายความทุกข์แก่ชาวสงขลา โดยเฉพาะด้านอาหารซึ่งขณะนี้มีความจำเป็นอย่างมาก หลายพื้นที่น้ำท่วมสูงเข้าออกยากลำบาก เริ่มขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ขอบคุณน้ำใจจากบริษัทฯ ที่ช่วยเหลือคนไทยมาโดยตลอด
กิจกรรมดังกล่าว CPF จิตอาสา ได้แก่ คุณวิชาญ แซ่ตั้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ พร้อมด้วย คุณทรงกลด โสภาคย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ คุณทิพย์ประภา แก้วเรือง ผู้จัดการสำนักธุรการภาคใต้, คุณกฤษฎา ศิริพันธ์ คุณนันทชัย ไกรรอด และ คุณจามร สุวรรณพฤกษ์ ผู้จัดการธุรกิจไก่เนื้อภาคใต้ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมส่งมอบ
Cr.PR CPF