ซีพีเอฟ ผู้ผลิตอาหารระดับโลก ผนึกกำลังเครือซีพี ร่วมพาคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามซีพี–ดับบลิวเอชเอ-จุฬารัตน์

กว่า 3 ปีที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด – 19  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือซีพี ได้มุ่งมั่นก่อตั้งโครงการที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับค่านิยมของเครือซีพี ที่ยึดหลัก 3 ประโยชน์เป็นที่ตั้ง คือ เพื่อประเทศชาติ เป็นอันดับแรก ต่อมาคือเพื่อประชาชน และเพื่อองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย  ซึ่งนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิดมาตลอดจนถึงปัจจุบัน การสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานและเครื่องดื่ม จึงถือเป็นภารกิจหลักของซีพีเอฟ ด้วยความเชื่อมั่นของคุณ “ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ” ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่ว่า “ทุกวิกฤติย่อมมีทางออก”

ซีพีเอฟในฐานะผู้ผลิตอาหารระดับโลกที่ส่งมอบอาหารให้ผู้คนกว่า 4 พันล้านคน ใน กว่า 50 ประเทศทั่วโลก ได้นำอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย มอบแก่ผู้ป่วยโควิด – 19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม รวมถึงแพทย์ พยาบาล และบุคลากร เพื่อเสริมกำลังนักรบด่านหน้าและผู้ป่วยได้มีกำลังใจและแรงกายต่อสู้กับโควิดอย่างเต็มที่  อีกทั้งยังมอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามจุดให้บริการต่าง ๆ เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางซื่อ และศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงแรงงานทั้ง 49 แห่ง อย่างต่อเนื่อง

“ในฐานะผู้ผลิตอาหารระดับโลก ซีพีเอฟมองว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างในช่วงที่สังคมไทยประสบวิกฤต เราดำเนินงานภายใต้แนวนโยบายที่ท่านประธานอาวุโสได้ให้ไว้ตลอดเวลาคือ “การตอบแทนคนอื่น”  โดยเริ่มจากการส่งอาหารให้คุณหมอ พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพและกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ในทุกวันกว่า 550 โรงพยาบาล เพื่อให้บุคลการทางการแพทย์ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจในการทุ่มเทดูแลคนไข้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจและแรงกายต่อสู้กับโควิดอย่างเต็มที่  ด้วยอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และสะดวก  รวมถึงศูนย์ฉีดควัคซีนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เราสนับสนุนเรื่องอาหารอย่างต่อเนื่องครับ

นอกจากภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยอาหารที่มีคุณภาพแล้วนั้น หนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่ซีพีเอฟได้ร่วมสนับสนุน คือ ภารกิจโรงพยาบาลสนามซีพี–ดับบลิวเอชเอ-จุฬารัตน์ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่าง 3 องค์กรใหญ่ ในการสร้างโรงพยาบาลสนามมาตรฐานระดับภูมิภาค รองรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลืองและสีส้มจำนวนกว่า 600 เตียง โดยเกิดจากความสำนึกและความกตัญญูในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และมุ่งสืบสานพระราชปณิธานจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน

ดังนั้น ในฐานะบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารมากว่าหนึ่งศตวรรษ ประกอบกับความห่วงใยพี่น้องร่วมชาติของ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งต้องการที่จะตอบแทนสังคมไทย ทำให้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้จึงแล้วเสร็จภายใน 25 วัน  โดยสอดคล้องกับหลักค่านิยมองค์กรคือ  “ทำเร็วและมีคุณภาพ”  ที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้หายและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

โรงพยาบาล ซีพี –ดับบลิวเอชเอ –จุฬารัตน์ เป็นโรงพยาบาลสนามที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลหลัก และได้ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19  ไปแล้วกว่า 3,313  ราย  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ครบครัน อาทิ การติดตั้งท่อระบบระบายอากาศบริเวณหัวเตียงผู้ป่วยเพื่อดูดไอระเหยจากผู้ป่วยแต่ละเตียง การวางระบบอากาศภายในโซนดูแลผู้ป่วยในระบบ Negative pressure เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากในห้องไปสู่บริเวณอื่นๆ  ขณะที่โซนของเจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาลเป็น Positive pressure เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อเข้ามาในห้อง การติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบออกซิเจนในทุกเตียง ซึ่งเป็นระบบจ่ายก๊าซเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและช่วยในการทำงานของเครื่องมือแพทย์ การติดตั้งเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow O2 FLO) และเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบไตเทียม Mobile เพื่อรองรับผู้ป่วยสที่มีภาวะแทรกซ้อน รวมถึงมีห้องแล็ป ห้องเอ็กซเรย์ ห้องยาและเวชภัณฑ์ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งระบบการสื่อสารที่ครบวงจร ทั้งกล่องระบบสื่อสารบริเวณหัวเตียงผู้ป่วยในโซนสีส้มทุกเตียงเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ทันที และยังได้ติดตั้งระบบสื่อสาร 5G ที่ครบสมบูรณ์ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  CCTV อินเทอร์คอม และระบบเสียงตามสายทั่วพื้นที่ในโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งการนำหุ่นยนต์นำทางผู้ป่วยเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการลดสัมผัสและลดปริมาณเจ้าหน้าที่อีกด้วย

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังผนึกกำลังร่วมร้อยเรียงความดีกับเครือซีพีผ่านโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกว่า 3 ปีนี้เครือซีพีนำโดยประธานอาวุโส  ธนินท์  เจียรวนนท์  ได้ร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทย ตั้งแต่การสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายฟรีให้แก่ประชาชนไทย ทั้งกลุ่มเปราะบางและบุคลากรทางการแพทย์ กว่า 32 ล้านชิ้น, สนับสนุนงบประมาณ 200 ล้านบาท สำหรับโรงพยาบาลสนามในโรงพยาบาลต่าง ๆ  ผ่าน “โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”, โครงการ “ครัวปันอิ่ม”  ผนึกกำลังทุกภาคส่วนกว่า 100 องค์กร มูลนิธิ กลุ่มจิตอาสา ภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชน แจกอาหาร 2 ล้านกล่อง กระจายสู่ชุมชนพื้นที่สีแดงใน 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ  และปริมณฑล รวมถึงโครงการ ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร ที่จัดสรรพื้นที่ปลูกยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และแจกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรฟรีให้กับประชาชนไทยจำนวน 30 ล้านแคปซูล

“ซีพีเอฟในฐานะผู้ผลิตอาหารระดับโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือซีพี มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมไปถึงการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

ผมเชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีทางออกเสมอ ขอเพียงคนไทยทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะสามารถฟันฝ่าวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้ครับ