“CPF จับมือ พันธมิตร” หนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน จ.บุรีรัมย์

CPF จับมือที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำ บจ.ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาให้น้องๆ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์ นำโดย คุณสรรพีระ นิลขำ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักกฎหมายและสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ CPF พร้อมด้วย คุณวิไลลักษณ์ โอฆานุรักษ์ คุณวันวิสาข์ นาครัตน์ คุณพรพรรณ ชยะสุนทร และคุณสุทธิพงศ์ คูหาเสน่ห์ บจ.ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) นำพนักงาน ร่วมส่งมอบอาคารเรียนหลังปรับปรุงจากสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม
บจ.ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 507,400 บาท ขณะที่ CPF นำอาหารคุณภาพปลอดภัยเลี้ยงอาหารกลางวัน อาทิ เกี๊ยวกุ้งซีพี ไก่ย่าง ไก่จ๊อห้าดาว และของหวาน เช่น ลูกชิ้นยืนกิน โรตี และไอศกรีมกะทิ โดยมี คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทาสีกำแพงโรงเรียน จากนั้นเป็นพิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ และกิจกรรมสันทนาการ
คุณสรรพีระ กล่าวว่า CPF และพันธมิตร ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน ในครั้งนี้ ช่วยเหลือด้านงบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ให้พร้อมต่อการใช้งานเป็นห้องเรียน ตลอดจนปลูกฝังความสามัคคีของคนในชุมชนที่ช่วยกันซ่อมแซม ซึ่งจะใช้เป็นที่ประชุมของหมู่บ้านด้วย
ด้าน คุณพรพรรณ ชยะสุนทร ผู้บริหารของ บจ. ลิ้งค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลและขาดแคลน จึงจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องน้ำ โรงอาหาร ตลอดจนสิ่งอุปโภคต่างๆ โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2555 ซึ่ง รร.บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เป็นโครงการที่ 12
รร.บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่สำนักการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดสอนในระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียน 97 คน และครู 12 ท่าน แต่เดิมอาคารอเนกประสงค์มีอายุเก่าแก่กว่า 28 ปี และชำรุดทรุดโทรมจนได้ภาคเอกชนร่วมปรับปรุงดังกล่าว
Cr.PR CPF