รวมพลัง Let’s innovate the future ซีพีเอฟ ‘ชูเทคโนโลยี AI’ ติดอาวุธพนักงาน ขับเคลื่อนองค์กร หนุนธุรกิจเติบโตยั่งยืน

ซีพีเอฟ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ติดอาวุธพนักงานทุกระดับ ด้วย AI (Artificial Intelligence) คิกออฟงาน “AI Prompt Engineer” ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เตรียมพร้อมสู่อนาคต

กิจกรรม “AI Prompt Engineer” จัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน เรียนรู้ศักยภาพของ AI พร้อมนำ GenAI มาเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจ ด้วยเครื่องมือ ImRu GPT ที่ออกแบบมาเฉพาะ ซีพีเอฟ โดยมี คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดงาน และมี คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ คุณสรรเสริญ สมัยสุต ประธานคณะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซีพี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานซีพีเอฟร่วมด้วย ณ ทรูดิจิตอล พาร์ค

คุณประสิทธิ์ กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของการนำ AI ขับเคลื่อนองค์กร ว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นผลิตอาหาร ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันจะทำได้ เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งมอบสู่ผู้บริโภค ดีต่อกาย ดีต่อใจ ดีต่อสังคม และดีต่อสิ่งแวดล้อม

“เราอยากให้ ซีพีเอฟเป็นที่ 1 ด้านเทคโนโลยีในทุกมิติ ดังนั้น AI จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น แต่จะสำเร็จได้ เราต้องช่วยกันสร้างขึ้นมา ทำให้ชีวิตการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานง่ายขึ้น ดีขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าอดีต เริ่มที่พนักงานต้องรู้สึกสบายในการทำงานกับบริษัทฯ ที่สำคัญคือ ทั้งผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ และลูกค้าได้ใช้บริการที่ดีจากบริษัท สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา” คุณประสิทธิ์ กล่าว

ด้าน คุณพิมลรัตน์ กล่าวว่า เครือซีพี มีวิสัยทัศน์การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่ง ซีพีเอฟ นำนโยบายเครือฯ มาเป็นวิสัยทัศน์ของทรัพยากรบุคคล สู่การเป็น ‘Bionic Organization องค์กรแห่งอนาคต’ องค์กรที่สามารถผสมผสานการทำงานของคนและเครื่องจักรได้อย่างกลมกลืน และเกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสู่ความเป็นเลิศของคน ก้าวข้ามขีดจำกัดการทำงาน สู่ Bionic Organization 70% เป็นเรื่องคน และ 30% เป็นเรื่องเทคโนโลยี สอดคล้องกับดำริของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ระบุว่า AI ก็ไม่มีทางชนะคนได้ เพราะคนมีจิตวิญญาณ

ขณะที่ คุณสรรเสริญ กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาเรื่อง AI ของ ซีพีเอฟ เพื่อยกระดับธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มุ่งพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้มาออกแบบสร้างระบบ และขยายผลสู่ ซีพีเอฟ ทั่วโลก ให้ใช้เทคโนโลยียกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน สร้างความพึงพอใจกับลูกค้า ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค

AI ของ ซีพีเอฟ แบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก คือ บุคลากร กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี และการมีพันธมิตรระดับโลกเข้ามาร่วมพัฒนา ‘สำคัญที่สุด คือ บุคลากร’ บริษัทฯ ต้องยกระดับคนในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี และ AI มากขึ้น เพื่อต่อยอด เป็นกลยุทธ์ สร้างเป็นกระบวนการ นำนวัตกรรมมาพัฒนาให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ดังนั้น หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีไม่ได้เก่งแค่ AI แต่คนกับ AI ต้องพัฒนาไปพร้อมกัน

ภายในงาน ยังได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง จากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ชี้ศักยภาพเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอีกมากมาย อาทิ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ดร.วินน์ วรวุฒิชัย CEO บริษัท Botnoi Group คุณปิติชัย เดชประเสริฐศรี Digital HR. Director of CPF คุณธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ นักวางแผนการตลาด คุณนกรณ์ พฤกษ์พิฒน์เมธ CEO&Co Founder of CONICLE และ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักกลยุทธ์การตลาด Digital และการตลาด Online

นอกจากนี้ ยังเปิดตัว “ImRu GPT” เครื่องมือ Generative AI ที่ออกแบบเฉพาะ ซีพีเอฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย นับเป็นก้าวแรกในการพัฒนาทักษะด้าน AI ให้กับพนักงานทุกระดับ เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไร้ขีดจำกัด

ที่มา PR CPF