ซีพีเอฟ ใช้เทคโนโลยี Blockchain ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย ลดโลกร้อน

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร อาทิ แหล่งที่มาของสินค้า ข้อมูลการได้รับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ยั่งยืน และปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ นำร่องติดคิวอาร์โค้ดผลิตภัณฑ์กลุ่มของสด ได้แก่ กุ้ง ไก่ หมู ไข่ไก่ รวมทั้งไก่ปรุงสุก และไส้กรอก

คุณอรพรรณ มั่งมีศรี ผู้อำนวยการสำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารได้อย่างถูกต้อง

“ซีพีเอฟ ได้จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับในผลิตภัณฑ์ไก่สดและหมูสด ตั้งแต่ปี 2565 ขยายสู่ไข่ไก่ และกุ้งสด ในปี 2566 ตั้งเป้าหมายภายในปี 2567 ในผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก ไส้กรอก และขยายผลให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระยะต่อไป” คุณอรพรรณ กล่าว

ซีพีเอฟ กำหนดนโยบายการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตอาหารแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการยกระดับกิจการ ซีพีเอฟ ทั่วโลก ด้านอาหารปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์ม การแปรรูปอาหาร ระบบขนส่งและคลังสินค้า ครอบคลุมไปถึงวัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร ส่วนประกอบอาหารและบรรจุภัณฑ์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน

ที่มา PR CPF