CPF Cage Free Eggs สด สะอาด ปลอดภัย จากแม่ไก่ เลี้ยงปล่อยอิสระในระบบปิด มาตรฐานสากล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ชู ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดโรค จากแม่ไก่อารมณ์ดี ที่เลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ในระบบปิดแบบปล่อยอิสระไม่ใช้กรง (Cage Free) ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคยุคใหม่

ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มด้วยหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม สร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยในห่วงโซ่การผลิตให้กับผู้บริโภค

สำหรับการเลี้ยงไก่ แบบไม่ใช้กรงในโรงเรือนระบบปิด ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของธุรกิจไก่ไข่ของซีพีเอฟ โดยฟาร์มวังสมบูรณ์ จังหวัดสระบุรี เป็นฟาร์มรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงจากกรมปศุสัตว์

ซีพีเอฟ มีการคัดเลือกแม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ ที่มีความแข็งแรงตามธรรมชาติ มีภูมิต้านทาน ให้ผลผลิตสูง เลี้ยงด้วยธัญพืช และน้ำสะอาด ให้แม่ไก่เข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ มีความเป็นอยู่สุขสบาย อารมณ์ดี รวมถึงมีการติดตั้งเทคโนโลยีภายในฟาร์ม ให้สามารถตรวจสอบสุขภาพแม่ไก่ได้ทุกวัน ควบคู่กับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อป้องกันโรคสัตว์ ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยา ทำให้ไข่ไก่ Cage Free ของบริษัทฯ ปลอดฮอร์โมน และปลอดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ 100% มีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงสดนูนสวย สด สะอาด ปลอดภัย

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังนำแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming ที่มีการควบคุมโรค 100% เพื่อให้แม่ไก่ทุกตัวปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อผ่านอาหารและอากาศภายนอก ตลอดจนระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศในโรงเรือนปิดอย่างเหมาะสมตลอดเวลา ควบคุมความเข้มของแสง และมีเวลาเปิดปิดไฟตามข้อกำหนดของสายพันธุ์ เพื่อให้ไก่ได้มีเวลาพักผ่อน

ขณะที่ในโรงเรือนมีความหนาแน่นอย่างเหมาะสม เลี้ยงแม่ไก่ไม่เกิน 9 ตัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เพื่อให้แม่ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ พร้อมเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาทิ คอนเกาะสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นสำหรับคุ้ยเขี่ยและไซ้ขนทำความสะอาดตัวเอง ช่วยยกระดับคุณภาพและสุขภาพสัตว์

“ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาส่งเสริมกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติในรูปแบบ Smart Farm มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงและเพิ่มผลผลิต ลดการปนเปื้อนจากการเข้าไปในโรงเรือนของมนุษย์ และมีการตรวจประเมินการดำเนินงานของฟาร์มเป็นประจำทุกปี”

ผลผลิตไข่ไก่ไร้กรง จะผ่านระบบการเก็บโดยใช้ระบบสายพานลำเลียงออกจากโรงเรือนไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติ และกระบวนคัดทำความสะอาดไข่ไก่ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลลา ที่สำคัญผ่านการตรวจสอบความสดของไข่ด้วยเครื่อง Freshness Test เพื่อยืนยันค่าความสดใหม่ของไข่ไก่ Cage Free ทุกฟอง ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบรอยร้าวที่เปลือกไข่ด้วยระบบเสียง พร้อมระบุวันผลิต วันหมดอายุ และแหล่งที่มาของไข่ไก่ทุกฟองด้วยเครื่องพิมพ์สีที่ปลอดภัยบนเปลือกไข่ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และนำเครื่องจักรอัตโนมัติบรรจุไข่ไก่ Cage free โดยไม่สัมผัสมือคน อีกทั้งยังใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล 100% ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ซีพีเอฟ ส่งมอบสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูง ถูกสุขอนามัย มีกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยให้ความสำคัญกับการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล ทำให้มั่นใจได้ว่าไข่ไก่ Cage Free มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการผลิตไข่ไก่ของเกษตรกร ในด้านเทคนิควิชาการให้เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ ช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ และสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้กับคนไทย

ที่มา PR CPF