‘ผู้บริหารซีพี’ ชมเทคโนโลยี-นวัตกรรมสุดล้ำ! “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหนองจอก” ตอบโจทย์ธุรกิจเกษตรอุตฯ เพื่อโลกยั่งยืน

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหารเครือซีพี เยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม หนองจอก (CPF Center of Engineering Excellence – Nongjok) ศูนย์กลางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแห่งแรกของ ซีพีเอฟ โดยมี คุณพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ และคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ

“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม หนองจอก เป็นศูนย์ฯ ที่มีความทันสมัย อยากให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ มาเยี่ยมชม ศึกษาเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ การจัดการพลังงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ดร.อาชว์ กล่าว

”ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม หนองจอก“ บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ นำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรม สำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ 1. โซนระบบพลังงาน Centralized Monitoring System (CMS) ศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงาน ระบบติดตามการจัดการน้ำเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพ และการใช้พลังงานทดแทนของ ซีพีเอฟ 2. โซนหุ่นยนต์และระบบ IoT ต้นแบบ หรือ IPAC (Intelligence Process Automation Center) 3. โซนเทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการผลิต การตรวจสอบ และคลังสินค้าอัตโนมัติ 4. โซนเมตาเวิร์ส (metavers) การสร้างระบบเสมือนจริง ด้วยกล้อง Virtual Reality หรือ VR ล้ำสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทดลอง และสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจซีพีเอฟ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิต และลดต้นทุน ต่อยอดทักษะ ความรู้และความสามารถของวิศวกร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตต่อไป ให้ ซีพีเอฟ ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ที่มา PR CPF