ซีพีเอฟ ชู ‘โครงการ CPF Hack the Future’ ต้นแบบองค์กรแห่งนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ‘โครงการ CPF Hack the Future’ เวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้พนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศ ร่วมปล่อยพลังความคิด ระดมไอเดีย สร้างสรรค์และพัฒนาโครงการที่จะช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด “Let’s Innovate the Future” 2 ลด : ลดต้นทุน ลดกระบวนการทำงาน และ 2 เพิ่ม : เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขาย” สะท้อนความมุ่งมั่นของ ซีพีเอฟ ก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่กับสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในค่านิยมองค์กร 6 ประการ (CPF Way) และหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือซีพี โดยมี คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ เปิดงาน และพนักงาน กว่า 1,300 คน ร่วมด้วย ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค และทางออนไลน์

ซีพีเอฟ ผลักดันนวัตกรสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร กว่า 200 โครงการ จุดประกายให้พนักงานทุกคน ทุก Generation ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ พร้อมคำปรึกษาการพัฒนาโครงการฯ จากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวที Project Pitching โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ร่วมตัดสิน

ที่มา PR CPF