‘ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ’ จัดกิจกรรม ’Journey to Swine Excellence 2024‘ เสริมศักยภาพพนักงาน มุ่งผลิตสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค

คุณสมพร เจิมพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง ผู้บริหารและพนักงาน ธุรกิจสุกรทั่วประเทศ กว่า 130 คน ขับเคลื่อนดำเนินธุรกิจครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต ยกระดับการดำเนินงานธุรกิจสุกร ก้าวสู่ซีพีสู่ความเป็นเลิศ (CP Excellence) ครบทุกมิติอย่างยั่งยืน ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจาก คุณทินกร เรือนทิพย์ ผู้ช่วยบริหาร สำนักรองประธานอาวุโส หน่วยงาน CP Excellence เครือซีพี กล่าววิสัยทัศน์ และนโยบายจากเครือฯ สู่ธุรกิจต่างๆ ในอนาคต โดยมี คุณปกรณ์ โฆษวณิชการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพี แนะเส้นทาง Journey to Swine Excellence ปี 2024 เพื่อนำไปปรับใช้กับทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรเกิดให้ประโยชน์สูงสุด ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ เครือซีพี พัฒนาระบบบริหาร “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ CP Excellence : CPEX” ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญให้บริษัทฯ ในเครือ ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสอดคล้องกัน มุ่งผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพ

#CPF #CPExcellence #ซีพีสู่ความเป็นเลิศ #ธุรกิจสุกร #SwineBusiness

ที่มา PR CPF